INSPIRATIE TOT ONTWIKKELING

Wij vinden het belangrijk dat je tot je recht komt in het werk dat je doet. Werk dat je energie en plezier geeft. Wij helpen dus graag om de ruimte te creëren om tot ontwikkeling te komen, bij mensen en in organisaties.
Onze aanpak kenmerkt zich door een scherpe analyse van situatie. Daarna gaan wij samen met u op zoek naar de ontwikkeling die bij u en de organisatie past. Zelf perspectief en invulling geven aan de gewenste ontwikkeling is onze garantie voor succes. Wij inspireren u daar graag bij.

Ons motto: RUIMTE VOOR ONTWIKKELING.

Blog

th

De Fantoom Terreur

Napoleon of Metternich, Nicolaas I of Stalin, wie was erger? “De Fantoom Terreur” van Adam Zamoyski heeft mij een andere kijk op de geschiedenis van 1789 tot 1848 gegeven. De niet aflatende strijd van Metternich en Tsaar Nicolaas I tegen alles wat in hun ogen maar leek op een herhaling van de Franse Revolutie in […]

slecht nieuws

Slecht nieuws

De consequenties zijn overdacht en de directie is het ermee eens. De boodschap kan nu worden gebracht. Het is zover! Zes aspecten waar je aandacht aan besteedt bij het brengen van dit slecht nieuws: de boodschap Breng je boodschap sec met een korte motivatie. Let op de reactie en herhaal de boodschap. (meer…)

bedrijventerrein

Verdienmodel Gemeenten Uitgeput

Na het afboeken van verliezen op grondexploitaties komt nu het volgende verlies in beeld. Heel veel gemeenten brengen structurele personeelskosten ten laste van exploitatiegebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen. Door het tempoverlies (meer…)