Marja van den Berg

Marja van den Berg

Gedrag en de effecten daarvan op de omgeving: iets wat mij altijd weer intrigeert. In mijn werk kan ik dus mijn hart ophalen! Hoe komt het dat er vaak verwarring ontstaat? En welke interventie kan ik inzetten om die verwarring te ontrafelen?

“Het draait om de mensen” 

Het optimaal functioneren van zowel organisatie als medewerker is een complex, boeiend samenspel.  Elke organisatie is dynamisch. Om die dynamiek te kunnen handelen, is de betrokkenheid van mensen de allesbepalende factor.

Kwaliteiten

Soms verlopen ontwikkel- of verandertrajecten zonder slag of stoot. In andere gevallen vergt het wat meer energie. En juist dat is het moment om extra te investeren in medewerkers. Hoe komt het dat zij niet goed in hun vel zitten? Waarom hebben zij zorgen over hun positie? En hoe kunnen zij hun kwaliteiten optimaal inzetten voor de nieuwe situatie? Of: zijn zij wellicht beter op hun plek in een andere functie of organisatie?

Sparringpartner

Tal van vraagstukken waar ik me graag voor inzet. Want het draait – bij welk verbeter- of verandertraject dan ook – om de mensen. Altijd. De implementatie van elke reorganisatie is gebaat bij een klankbord. Iemand om mee te sparren, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Voor directie, management en medewerkers. Voor teams en individuen. En die functie vervul ik met veel plezier. Als je tot de kern van de uitdagingen door weet te dringen kun je creatieve oplossingen en interventies aandragen. Belangrijke waarden behouden en processen begeleiden. Van implementatie van een reorganisatie tot het vastleggen van HRM-beleid en van verzuimbegeleiding tot mobiliteitsvraagstukken. Dat doe ik zowel in afgebakende trajecten als vanuit een interim-functie als senior HRM-adviseur of coach/begeleider.

Continuïteit 

Medewerkers zijn het grootste kapitaal van elke organisatie. Investeren in continuïteit werpt altijd zijn vruchten af, zeker als er onverwachte of minder aangename situaties ontstaan. Ziekteverzuim- en mobiliteitstrajecten kunnen immers lastig en complex zijn. En juist dan kan externe expertise het verschil maken. Met de juiste kennis over de actuele wet- en regelgeving. Inzicht in de gevolgen op de lange termijn. En een frisse blik. Het geeft mij veel energie om betrokkenen nieuwe invalshoeken te laten zien. En ‘de vaart erin houden’. Met onafhankelijke oplossingen, persoonlijke aandacht en een duidelijk doel. 

Opdrachtgevers

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Rijksoverheid
  • Gezondheidszorg
  • Dienstverlenende organisaties

Achtergrond

  • Diverse opleidingen op het gebied van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en advies- en coachingsvaardigheden. 
  • Specialist in verzuimbegeleiding
  • CRoV gecertificeerd.

Privé

Getrouwd

Hobby’s: paardrijden, golf, tuin, katten en kippen

Actief als vrijwilliger in de terminale thuiszorg en in de politiek in Dalfsen (D66)

Testimonial

Ik werd geconfronteerd met een aantal uitdagingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid: langdurige, complexe verzuimtrajecten en mobiliteitstrajecten die afgerond moesten worden. Marja heeft ervoor gezorgd dat de procedures goed en effectief doorlopen zijn. Zij zag kans om het proces met de betrokken medewerkers open te houden, hen mee te nemen in alle stappen die met verzuim- en ontslagtrajecten samenhangen. In haar advisering heb ik haar leren kennen als duidelijk, empathisch en doortastend.

Ruud Yap, interim directeur CBG

Testimonial

Marja van den Berg is een doorgewinterde HR-professional, die met name in de non- en not-for-profit sector veel ervaring heeft kunnen opdoen. Rijke ervaring die op allerlei gebieden terugkomt tijdens haar betrokken inzet als ZZP-er. Voor mij was ze zowel mijn betrouwbare adviseur als een plezierig klankbord (en waar nodig ook een spiegel!), terwijl ze voor de medewerkers toegankelijk is en vertrouwen oproept.

Het was een genoegen om met haar aan de vernieuwing van een organisatie te werken na een ingrijpende reorganisatie. Ik zou haar met veel genoegen aanbevelen!

Een dankbare opdrachtgever