Mee blijven doen: zieke medewerker en privacy

De privacywetgeving beschermt onze persoonlijke gegevens. Dat is een groot goed. Toch kunnen er in de praktijk ongewenste ‘bijeffecten’ ontstaan, waardoor ik als hr-adviseur soms in een ‘privacy-spagaat’ beland. Een praktijkvoorbeeld:

Informatie

Vanuit mijn functie heb ik regelmatig zieke medewerkers aan de telefoon. Zij vragen me dan om even aan hun collega’s te vertellen wat er met hen aan de hand is of hoe hun behandeling verloopt. Dat doen ze vaak omdat ze zelf de ‘puf’ niet hebben om iedereen van het verloop van hun ziekte op de hoogte te houden. En dat kan ik me heel goed voorstellen! Toch mag ik het niet doen. Als een zieke medewerker mij vertelt wat er aan de hand is, moet dat mijn ene oor in en mijn andere uit. Ik mag zijn of haar collega’s slechts vertellen hoe lang deze persoon naar verwachting nog ziek is. En of er werkzaamheden overgenomen moeten worden.

Sociale samenhang

Ook het omgekeerde gebeurt vaak: “Zeg Marja, weet jij hoe het met … is? Die is nu al zo’n tijd ziek!” Ik mag daar geen antwoord op geven. En ik kan zelfs geen NAW-gegevens verstrekken zodat de collega een kaart kan sturen. Gelukkig hebben medewerkers tegenwoordig vaak onderling appgroepen, wat rechtstreeks contact met een zieke collega gemakkelijker maakt. Is dat echter niet het geval, dan wordt de afstand tussen de zieke medewerker en zijn of haar collega’s al vlot groter dan nodig is. En dat zet de sociale samenhang binnen teams, het opvangen van elkaar en elkaars werk, onder druk. 

Jammer! Als je ziek bent is het juist zo belangrijk te weten én te voelen dat je onderdeel van een team blijft uitmaken, ook al kun je even niet meedoen.

Meedoen

In de praktijk ben ik dan vaak de aanjager om het dan maar op een andere manier te doen: bijvoorbeeld door kaarten rond te laten gaan waarop alle collega’s een persoonlijk berichtje kwijt kunnen of een bloemetje te sturen. 

Uit eigen ervaring weet ik dat je daar als je ziek bent een heel warm gevoel van krijgt. Want natuurlijk wil je niets liever dan zo vlug mogelijk weer ‘meedoen’….

Meer weten over privacy bij ziekte? info@vdbvh.nl; 06 2343 5679