Portfolio

 • Advisering over heroriëntatie organisatiedoelen
 • Advisering over cultuurverandering
 • Advisering bij de samenvoeging organisatie onderdelen
 • Advisering bij selectie gemeentesecretaris
 • Begeleiding beginnende leidinggevenden
 • Begeleiding plaatsingsprocedure bij reorganisatie
 • Coachen van bestuurders, gemeentesecretarissen, managers en medewerkers
 • Duurzame inzetbaarheid, begeleiding verzuim- en mobiliteitstrajecten
 • HRM advies
 • Herstellen samenwerkingsrelaties
 • Herdefiniëring processen van een afdelingen
 • Implementatie van cultuurverandering
 • Implementatie reorganisatie
 • Klankbord directie en management
 • Onderzoek functioneren organisatie onderdelen
 • Ontwerpen P&O beleid
 • Outsourcen organisatie onderdelen
 • Projectmanagement realisatie publieksdienst
 • Wijzigen en implementeren besturingsfilosofie