Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Hier vind je de privicy verklaring van Van den Berg & Van Hofwegen.

Hierin wordt omschreven hoe er met persoonlijke gegevens van derden wordt omgegaan die door ons worden verzameld.

Inleiding

In deze privicy verklaring lees je alles over de manier waarop persoonsgegevens van derden worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al rechten van derden met betrekking tot hun gegevens en hoe zij gebruik kunnen maken van die rechten.

De privicy verklaring zal gewijzigd worden als bijvoorbeeld wetgeving daarom vraagt. Het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gerrit van Hofwegen

Van den Berg & Van Hofwegen

Wie zijn wij

Van den Berg & Van Hofwegen is een bureau voor interimmanagement, advies en coaching. Denk daarbij aan het tijdelijk invullen van managementfuncties en functies op het gebied van personeel en organisatie. Het gaat ook om organisatieadvies en het daarvoor verrichten van onderzoek in organisaties. Bij coaching gaat het om het begeleiden van functionarissen in organisaties om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Bij deze werkzaamheden worden persoonsgegevens verzameld. Het is daarom goed dat de betreffende personen weten wat met hun gegevens wordt gedaan en hoe zij hun wensen rondom hun gegevens kunnen aangeven.

Wanneer er vragen zijn over het gebruik van jouw gegevens door Van den Berg & Van Hofwegen, neem contact met ons op!

info@vdbvh.nl

tel: 0529 485 491

KvK: 28081685

BTW: NL808806324B01

Van den Berg & Van Hofwegen is een vof van

Marja van den Berg en Gerrit van Hofwegen

Versie 0.1; 27 mei 2018.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Van den Berg & Van Hofwegen. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van berichten.
 2. Van den Berg en Van Hofwegen kunnen berichten versturen als uitnodigingen voor bijeenkomsten, berichten over ontwikkelingen binnen het bedrijf, of vragen in het kader van netwerkactiviteiten. Deze berichten versturen wij per post of via email of een ander digitaal middel. Daarvoor verzamelen wij van derden voornamen, achternamen, adresgegevens, emailadressen en telefoonnummers.
 3. Contact opnemen
 4. De persoonsgegevens worden verzameld als er contact wordt opgenomen via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden. Het gaat dan om naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en vraag.
 5. Gegevens aanbieden
 6. Bij de uitvoering van onze opdrachten en bij netwerkcontacten worden gegevens uitgewisseld. Als derden ons hun persoonsgegevens aanbieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van visitekaartjes, worden door ons deze gegevens bewaard als netwerkcontact.

Opslag

De gegevens van derden worden door Van den Berg & Van Hofwegen opgeslagen.

 1. De email van Van den Berg & Van Hofwegen wordt gehost door Hosting2Go. Als er contact opgenomen wordt via het contactformulier op de site of via email, dan worden de betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Hosting2Go.
 2. De website en backups van de website worden gehost bij Hosting2Go. Gegevens van derden die achtergelaten worden op de website van Van den Berg & Van Hofwegen zijn op de servers van Hosting2Go opgeslagen.
 3. Van den Berg & Van Hofwegen slaan persoonsgegevens eveneens op op eigen computers en telefoons. Van deze gegevens worden backups gemaakt op de eigen backupserver.

Opslagperiode

De gegevens van derden worden door Van den Berg & Van Hofwegen voor onbepaalde tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van wettelijke regeling de gegevens langer moeten worden bewaard.

Opdrachten

Van den Berg & Van Hofwegen voeren interimmanagement opdrachten, leveren adviezen en verzorgen coaching. Daarbij worden persoonsgegevens verzameld.

 1. De persoonsgegevens van derden die tijdens de uitvoering van interimmanagement opdrachten door Van den Berg & Van Hofwegen worden verzameld blijven bij de opdrachtgever en vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Verder is artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden op deze gegevens van toepassing. Deze zijn eveneens te vinden op onze website. Voor zover er toch persoonsgegevens van derden door Van den Berg & Van Hofwegen tijdens een interimmanagement opdracht worden verzameld worden deze bij beëindiging van de opdracht vernietigd. Uitsluitend persoonsgegevens die vallen onder het begrip “gegevens aanbieden”, zoals bedoeld onder 03 van “Doel gegevens” worden bewaard.
 2. De persoonsgegevens van derden die door Van den Berg & Van Hofwegen worden verzameld tijdens het uitvoeren van adviesopdrachten worden, voor zover zij niet zijn gebruikt in het uiteindelijke advies, na beëindiging van de opdracht vernietigd. Uitsluitend persoonsgegevens die vallen onder het begrip “gegevens aanbieden”, zoals bedoeld onder 03 van “Doel gegevens” worden bewaard.
 3. De persoonsgegevens van derden, alsmede de aantekeningen van de gesprekken, die door Van den Berg & van Hofwegen worden verzameld tijdens opdrachten voor coaching, worden drie jaar na beëindiging van de opdracht vernietigd. Uitsluitend persoonsgegevens die vallen onder het begrip “gegevens aanbieden”, zoals bedoeld onder 03 van “Doel gegevens” worden bewaard.

Beveiliging

Er worden van persoonsgegevens van derden geen fysieke kopieën gemaakt. De gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Van den Berg & Van Hofwegen of door eerder genoemde derde worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde systemen en software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten van Van den Berg & Van Hofwegen zijn elk zelf vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Rechten derden

 1. Inzage Derden hebben ten alle tijden het recht om hun gegevens op te vragen die bij Van den Berg & Van Hofwegen zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit kan door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van den Berg & Van Hofwegen. Een overzicht van de gegevens wordt dan verstrekt.
 2. Rectificatie Kloppen de gegevens niet of zijn gegevens gewijzigd, dan heeft de betreffende persoon het recht om de gegevens te laten aanpassen.
 3. Wissen De eigenaar van persoonsgegevens bewaart bij Van den Berg & Van Hofwegen kan ten alle tijden deze laten wissen.
 4. Klacht De eigenaar van persoonsgegevens heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als deze vindt dat door Van den Berg & Van Hofwegen niet op een juiste wijze wordt omgegaan met die gegevens.

 Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vdbvh.nl onder aangeven van een bewijs zodat Van den Berg & Van Hofwegen zich over de identiteit van de verzoeker kunnen vergewissen. De reactie zal zo mogelijk binnen een week volgen.

Plichten

Van den Berg & Van Hofwegen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verkrijgen en uitvoeren van commerciële opdrachten. Persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verzameld worden zijn de minimaal benodigde gegevens voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten.

Mocht het nodig zijn om persoonsgegevens met anderen dan hierboven genoemde partij te delen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van opdrachten, dan zal eerst toestemming worden gevraagd.

Van den Berg & Van Hofwegen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van den Berg & van Hofwegen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van den Berg & Van Hofwegen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd het recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Zijn er toch nog vragen? Neem contact met ons op.