Verzuimbegeleiding

Betrokkenheid: het geheim van een soepel lopend verzuimtraject

In mijn HR-praktijk krijg ik regelmatig te maken met vragen van werkgevers over langdurig verzuim. En ik kom veel in contact met verzuimende medewerkers. Zoveel, dat ik me in dit onderwerp ben gaan verdiepen en er een beroepsopleiding over heb afgerond. Want ik vind het belangrijk dat partijen over en weer zorgvuldig met elkaar omgaan. Zeker bij langdurig verzuim komt immers veel kijken..

Verzuim en herstel

Allereerst: de term ‘verzuim’ heeft een negatieve bijklank, terwijl de oorzaken ervan zeer uiteen kunnen lopen en zelfs in veel gevallen volkomen begrijpelijk zijn. De ervaring leert dat het hersteltraject niet vervelend hoeft te verlopen. Daar is echter open contact en welwillendheid van zowel de werkgever als de werknemer voor nodig. Oprechte betrokkenheid is hier het sleutelwoord.

Tijdens zo’n traject krijgen we met een woud van wetten en instanties te maken: de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV en het re-integratiebureau. 

Relatie 

We moeten er echter met elkaar voor zorgen dat we het belangrijkste niet vergeten: het onderhouden van de relatie tussen de werkgever en de verzuimende persoon. Blijf betrokken en houd elkaar op de hoogte.

Door daarnaast te blijven focussen op re-integratie en een duidelijk plan van aanpak op te stellen, blijft het traject onder controle. En het contact goed. Ook is het belangrijk om met elkaar in kaart te brengen welke taken de werknemer – ondanks de reden voor het verzuim – nog wel kan doen, zodat hij of zij bij het bedrijf betrokken blijft. 

Persoonlijk contact

Mijn begeleiding richt zich daarom niet alleen op het bewaken van de procedures voor een goed verloop van het verzuimtraject. Het persoonlijke contact tussen leidinggevende en medewerkers is minstens zo belangrijk. En daar zet ik me graag voor in!