Ziekmelden

Dingetje

Mij af moeten melden voor mijn werk omdat ik ziek ben… het gebeurt me gelukkig niet vaak. Het is voor mij echt ‘een ongemakkelijk dingetje’. Iets te lang doorgegaan, waardoor mijn veerkracht beduidend minder is en dan moet ik opeens mijn werk loslaten. Intrigerend wat er dan binnen mijn eigen systeem gebeurt. 

Spoken

Natuurlijk eerst de zorg om de acute zaken die afgezegd of overgenomen moeten worden. Al gauw zit dan het idee in mijn hoofd: ‘ik laat mijn werk in de steek, zo ziek ben ik toch ook weer niet’. ‘Als dat maar goed gaat’ (= ‘als het maar gaat zoals ik het goed vind’) zweeft daartussen. Maar ook: ‘Van dat vervelende klusje ben ik nu even af’. Reacties op mijn ziekmelding (vooral de wat minder empathische) blijven uitvergroot door mijn hoofd spoken.

Spanning

Na een week ben ik niet meer echt aangesloten bij het werk en na nog een paar dagen voel ik mij geen onderdeel meer van de organisatie. Als er veertien dagen verstreken zijn is terugkeren naar mijn werk nog veel meer ‘een dingetje’ geworden. De spanning is er pas af als ik weer achter mijn bureau zit en mijn collega’s me de laatste nieuwtjes vertellen. 

Ritme

De drempel voor terugkeer na een ziekteverzuimperiode moet je dus niet onderschatten. Die wordt immers hoger naarmate het verzuim langer duurt: je gewoontepatroon richt zich naar thuis-zijn. Als je pas na een paar maanden weer aan de slag kunt, moet je weer een nieuw dagelijks werkritme ontwikkelen. In die periode is er vaak ook het nodige op het werk veranderd. Nieuwe collega’s, andere werkafspraken, etc. Ook kunnen de projecten waarmee je bezig was een heel andere wending hebben gekregen of is je afdeling verhuisd en/of gereorganiseerd. Noem dat maar ‘dingetjes’…

Hoe dan?

Deze ervaringen maken voor mij klip en klaar dat regelmatig contact tussen leidinggevende en zieke medewerker van groot belang is. Zo blijft de medewerker betrokken bij het werk, voelt zich nuttig en gewenst én de opstap om te re-integreren blijft zo laag mogelijk. 

Mooie theorie. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Ongenoegen over het werk, werkdrukte of stijl van leidinggeven willen nog wel eens meespelen bij ziekteverzuim. Dat zet het contact tussen leidinggevende en medewerker onder druk. Soms is de relatie zo verstoord dat het lastig is om samen tot oplossingen te komen. Dan kan een derde (collega, hr-adviseur of coach) ondersteunen, de druk van de ketel halen en mogelijk nieuwe perspectieven bieden. En kunnen grote en kleine ‘dingetjes’ uitgesproken en opgelost worden.